AKTIVNÍ EGOLÝZA


Spolupracuji s přední českou transpersonální psycholožkou PhDr. Patricií Anzari, CSc. Na pobytových programech osobního růstu působím jako jako koterapeut, v roce 2017 jsem dokončila dvanáctiletý výcvik v originální psychoterapeutické metodě aktivní egolýzy.
Tato metoda spočívá v aktivní spolupráci klienta s terapeutem, který je zde emocionálně i spirituálně zúčastněným průvodcem na cestě klienta k otevření, osvobození a nalezení vnitřní síly. Předkládá inspirace, otevírá nové, širší úhly pohledu, povzbuzuje k prohloubení empatie a očištění vztahů. Neulpívá zbytečně v minulosti, vede klienta ke smysluplné současnosti a nadějeplné budoucnosti.
Skupinová práce v Rynarticích se kromě hluboké analýzy osobních příběhů opírá o prožitkovou práci ve formě spontánní, tvořivé komunikace s hudbou, vipassana meditace a jógové praxe jako meditace v pohybu. 
Klademe velký důraz na eticky čisté postupy. Vytváříme vlídné a bezpečné prostředí, v němž se nabízí příležitost k osobní inventuře každého účastníka, osvobození od strachu a skepse, otevření srdce k lásce, odvaze a nezávislosti.  

Více o PhDr. Patricii Anzari, CSc., jejím týmu a Centru Rynartice ZDE

 

passionata