Jóga je jednou z mála duchovních nauk, jež nabízí svým následovníkům vedle teorie také praxi. Ba co víc, přímo je k pravidelné každodenní praxi vyzývá a hovoří o tom, že kdo nepraktikuje a hledá Boha pouze v posvátných textech, ještě nevkročil na stezku poznání.

Poskytuje jedinečnou možnost k očištění a probuzení těla, aby se stalo důstojným příbytkem duše. Nezáleží na tom, zda zrovna vyhovuje momentálnímu všeobecně uznávanému ideálu krásy. Učí nás je přijímat takové, jaké je a obydlet je do poslední buňky s radostí a vděkem.

Vede ke zvyšování fyzické kondice a odolnosti. Posiluje pravdivost, odvahu a rozhodnost i mimo podložku.

Obrací naší pozornost k dechu, jenž je nedocenitelným pomocníkem v boji proti stresu, strachu a úzkosti. Skrze napojení na dech a pohyb nám umožňuje dotknout se vnitřní síly, odpoutat se od neustálých požadavků a věčných stížností ega.

“Jóga čitta vritti niródha – jóga je zastavením kolotoče mysli”. Takto zní definice Patandžaliho Jógasútry. A právě splašená mysl je příčinou většiny našich nesnází a psychických potíží. Zkrotíme-li svou mysl, přestaneme-li být jejími otroky, budeme schopni nahlédnout svůj příběh z jiné perspektivy. (více o splašené mysli v článku PhDr. Patricie Anzari, CSc. – Démoni a čistá mysl)

Ať už na podložku vstupujeme s jakýmkoliv záměrem, postupně shledáme, že jóga není jen strečink, zdravotní cvičení nebo relaxace. Je to meditace v pohybu, učí nás vědomému a smysluplnému prožití každého okamžiku našeho života.

Hridaya znamená v sanskrtu duchovní srdce, centrum našeho bytí. Je sídlem čistého vědomí ve fyzickém těle, zdrojem vnitřní síly, místem, v němž procítíme pravdu. Tu, která je těžko sdělitelná, pro naše oči neviditelná, lze ji poznat pouze srdcem.

Hridaya Yoga je cestou srdce.

Jogín, vlastně každý člověk na duchovní cestě, by měl být ztělesněním radosti ze života, vlídné mysli a otevřeného, soucitného srdce. Měl by trvale cítit vděk za život, nevycházet z údivu nad krásami světa, vnímat boží přítomnost. Skrze své myšlenky, slova i činy vnáší tyto kvality do každodennosti a inspiruje ty, které potká na cestě.

Název a logo Hridaya Yoga používám se svolením své přítelkyně a učitelky jógy Janky Aksamitové, zakladatelky Hridaya Yoga Academy (www.hridayayogaacademy.com).